TECHNISCH INFORMATIEBEHEER
PROCESBEHEER EN VEILIGHEID VANUIT TECHNISCHE INFORMATIE

 

Iedereen weet het: meten is weten, gissen is missen!

Alleen wie z’n informatie op orde heeft, kan beleid maken en processen beheren.

Op deze filosofie heeft VB&C een modern bedrijf gebouwd.
Een organisatie die alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige gegevens  van uw gebouwen en -installaties in een geordend digitaal informatiesysteem samenbrengt en u daarmee naar een optimaal beheer leidt, waarin efficiency en veiligheid centraal staan.

 

Zo’n aanpak is bedrijfseconomisch interessant. Immers, de continuïteit in de bedrijfsvoering wordt ermee gewaarborgd. Daarnaast is het beheer van uw assets geëffectueerd.
Ook vanuit menselijk oogpunt is een goed beheer van informatie en processen aantrekkelijk: u creëert een veilige, leefbare werkomgeving waarin uw mensen zich prettig voelen en hun werk doelmatig uit kunnen voeren.  

VB&C staat voor u klaar om deze voordelen binnen uw handbereik te brengen en daarmee u en uw organisatie naar een hoger plan te brengen.

 
       

BEDRIJFSNOODORGANISATIE
VIA VISIE NAAR REALISATIE TEN DIENSTE VAN MENS EN ORGANISATIE

 

Bedrijven lopen velerlei soorten risico’s. Het kan slecht gaan op de beurs. De marktvraag kan plotseling wijzigen. Een haperende machine of een staking van het personeel kan het productieproces stilleggen. 

Ook calamiteiten als brand en bedrijfsongevallen zijn ernstige risico’s. Ze brengen niet alleen uw medewerkers in gevaar maar ook uw bedrijfscontinuïteit en imago!

De overheid is zich hiervan bewust en heeft wetten ingevoerd die de gevaren moeten indammen, zoals de Arbo-wet, de brandweerwet en het bouwbesluit.

 

 

Een gevolg van deze regelgeving is dat elke wat grotere organisatie vandaag de dag beschikt over bedrijfshulpverlening (BHV). Een goeie zaak, maar wel te beperkt vindt VB&C. BHV richt zich immers enkel op het in veiligheid brengen van personen en niet op het behoud van bedrijfseigendommen en een correcte afhandeling van een calamiteit.

Dit betekent dat de continuïteit en het imago van de organisatie ernstig gevaar kunnen lopen als de bedrijfsnoodorganisatie niet goed, vooraf en planmatig is geregeld.  

Vanuit de unieke, specifieke bedrijfsrisico’s realiseert VB&C als co-maker, volgens het: “Zorg op maat systeem” een moderne, degelijke bedrijfsnood-organisatie die de gehele veiligheidsketen afdekt. Kortom: Bedrijfsnoodorganisatie à la carte!